Ban lãnh đạo công ty cổ phần Phúc Thịnh với thương hiệu PHUCTHINH FOOD làm việc với trưởng phòng mua của hệ thống siêu thị LOTTE Mart Việt Nam

  18/04/2017

Ban lãnh đạo công ty cổ phần Phúc Thịnh với thương hiệu PHUCTHINH FOOD làm việc với trưởng phòng mua của hệ thống siêu thị LOTTE Mart Việt Nam

Ban lãnh đạo công ty cổ phần Phúc Thịnh với thương hiệu PHUCTHINH FOOD làm việc với trưởng phòng mua của hệ thống siêu thị LOTTE Mart Việt Nam ông Yoon Byeong Soo.

 

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả