#

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THỊNH ĐÓN ÔNG JU-NO YOUN CHỦ TỊCH CÔNG TY JNFOOD HÀN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THỊNH ĐÓN ÔNG JU-NO YOUN CHỦ TỊCH CÔNG TY JNFOOD HÀN QUỐC

09:07 - 29/09/2018

Vào ngày 04/01/2013 đại diện Công Ty Cổ Phần Phúc Thịnh đã có buổi tiếp đón và làm việc với ông Ju-No Youn chủ tịch Công Ty JNFood Hàn Quốc nhân chuyến thăm thị trường Việt Nam.

Công Ty Cổ Phần Phúc Thịnh đón ông Ju-No Youn chủ tịch Công Ty JNFood Hàn Quốc


Vào ngày 04/01/2013 đại diện Công Ty Cổ Phần Phúc Thịnh ông Phạm Thế Hỷ đã có buổi tiếp đón và làm việc với ông Ju-No Youn chủ tịch công ty JNFood Hàn Quốc nhân chuyến thăm thị trường Việt Nam.