#

CÔNG TY PHÚC THỊNH THAM GIA TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGHÀNH BÁN LẺ VÀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU QUỐC TẾ

CÔNG TY PHÚC THỊNH THAM GIA TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGHÀNH BÁN LẺ VÀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU QUỐC TẾ

08:55 - 29/09/2018

Vào ngày mùng 6 - 10/6/2016 BLĐ Công Ty Cổ Phần Phúc Thịnh tham gia triển lãm quốc tế nghành bán lẻ và nhượng quyền thương hiệu quốc tế tại trung tâm triển lãm quốc tế SECCC 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.