#

CÔNG TY PHÚC THỊNH THAM GIA XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TẠI HÀN QUỐC.

CÔNG TY PHÚC THỊNH THAM GIA XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TẠI HÀN QUỐC.

08:54 - 29/09/2018

Business Meeting with Chungchung SMEs, Korea.

Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc được chính phủ hỗ trợ đã tổ chức cuộc gặp gỡ hơn 10 doanh nghiệp đến từ Việt Nam đến tham gia xúc tiến với các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc.

Công Ty CP Phúc Thịnh rất vịnh dự khi là một trong số các doanh nghiệp Việt Nam được tham dự hội nghị lần này.