#

CTY CỔ PHẦN PHÚC THỊNH THAM GIA HỘI NGHỊ 2012 GWANGJU CITY TRADE MISSION TẠI GRAND PLAZA HANOI HOTEL

CTY CỔ PHẦN PHÚC THỊNH THAM GIA HỘI NGHỊ 2012 GWANGJU CITY TRADE MISSION TẠI GRAND PLAZA HANOI HOTEL

08:53 - 29/09/2018

SMBL - Cosco Marketing (Đại diện hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc) tổ chức chương trình Hội nghị giao thương công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc để gặp gỡ trao đổi giao thương trực tiếp với các nhà cung ứng đến từ Hàn Quốc với các DN Việt Nam.