4 sản phẩm.

Bánh gạo chả cá xốt dầu mè - Fish Cake Tteokbokki (Stirred)

Sản phẩm có mặt tại hệ thống siêu thị toàn quốc

Giá bán cho Nhà PP vui lòng liên hệ HOTLINE 0986 849 066 để được hỗ trợ

Bánh gạo chả cá vị cay - Fish Cake Tteokbokki (Spicy soup)

Sản phẩm có mặt tại hệ thống siêu thị toàn quốc

Giá bán cho Nhà PP vui lòng liên hệ HOTLINE 0986 849 066 để được hỗ trợ

Bánh gạo chả cá vị phomai - Fish Cake Tteokbokki (Rose cheese)

Sản phẩm có mặt tại hệ thống siêu thị toàn quốc

Giá bán cho Nhà PP vui lòng liên hệ HOTLINE 0986 849 066 để được hỗ trợ

Bánh gạo chả cá vị cay ngọt - Fish Cake Tteokbokki (Spicy & Sweet)

Sản phẩm có mặt tại hệ thống siêu thị toàn quốc

Giá bán cho Nhà PP vui lòng liên hệ HOTLINE 0986 849 066 để được hỗ trợ