154 sản phẩm.

Bánh Nougat - kẹo hạnh phúc Oki Oki Vị Matcha Hộp 144g

Tên: Bánh Nougat Oki Oki 4 vị ngọt nhẹ hương vị tự nhiên mềm dẻo thơm Ngon Hộp 144g

Bao gồm: 

 • Vị Socola Hạnh Nhân
 • Vị Sầu Riêng
 • Vị Matcha
 • Vị Sữa

Trọng lượng: Hộp 114g – Hộp 240g – 5kg/ thùng

Bánh Nougat - kẹo hạnh phúc Oki Oki Vị Sầu Riêng Hộp 144g

Tên: Bánh Nougat Oki Oki 4 vị ngọt nhẹ hương vị tự nhiên mềm dẻo thơm Ngon Hộp 240g

Bao gồm: 

 • Vị Socola Hạnh Nhân
 • Vị Sầu Riêng
 • Vị Matcha
 • Vị Sữa

Trọng lượng: Hộp 114g – Hộp 240g – 5kg/ thùng

Bánh Nougat - kẹo hạnh phúc Oki Oki Vị Socola Hạnh Nhân Hộp 144g

Tên: Bánh Nougat Oki Oki 4 vị ngọt nhẹ hương vị tự nhiên mềm dẻo thơm Ngon Hộp 240g

Bao gồm: 

 • Vị Socola Hạnh Nhân
 • Vị Sầu Riêng
 • Vị Matcha
 • Vị Sữa

Trọng lượng: Hộp 114g – Hộp 240g – 5kg/ thùng

Bánh Nougat - kẹo hạnh phúc Oki Oki Vị Sữa Hộp 144g

Tên: Bánh Nougat Oki Oki 4 vị ngọt nhẹ hương vị tự nhiên mềm dẻo thơm Ngon Hộp 240g

Bao gồm: 

 • Vị Socola Hạnh Nhân
 • Vị Sầu Riêng
 • Vị Matcha
 • Vị Sữa

Trọng lượng: Hộp 114g – Hộp 240g – 5kg/ thùng

Bánh Nougat - kẹo hạnh phúc Oki Oki Vị Sữa Hộp 240g

Tên: Bánh Nougat Oki Oki 4 vị ngọt nhẹ hương vị tự nhiên mềm dẻo thơm Ngon Hộp 240g

Bao gồm: 

 • Vị Socola Hạnh Nhân
 • Vị Sầu Riêng
 • Vị Matcha
 • Vị Sữa

Trọng lượng: Hộp 114g – Hộp 240g – 5kg/ thùng

Bánh Nougat - kẹo hạnh phúc Oki Oki Vị Matcha Hộp 240g

Tên: Bánh Nougat Oki Oki 4 vị ngọt nhẹ hương vị tự nhiên mềm dẻo thơm Ngon Hộp 240g

Bao gồm: 

 • Vị Socola Hạnh Nhân
 • Vị Sầu Riêng
 • Vị Matcha
 • Vị Sữa

Trọng lượng: Hộp 114g – Hộp 240g – 5kg/ thùng

Bánh Nougat - kẹo hạnh phúc Oki Oki Vị Sầu Riêng Hộp 240g

Tên: Bánh Nougat Oki Oki 4 vị ngọt nhẹ hương vị tự nhiên mềm dẻo thơm Ngon Hộp 240g

Bao gồm: 

 • Vị Socola Hạnh Nhân
 • Vị Sầu Riêng
 • Vị Matcha
 • Vị Sữa

Trọng lượng: Hộp 114g – Hộp 240g – 5kg/ thùng

Bánh Nougat - kẹo hạnh phúc Oki Oki Vị Socola Hạnh Nhân Hộp 240g

Tên: Bánh Nougat Oki Oki 4 vị ngọt nhẹ hương vị tự nhiên mềm dẻo thơm Ngon Hộp 240g

Bao gồm: 

 • Vị Socola Hạnh Nhân
 • Vị Sầu Riêng
 • Vị Matcha
 • Vị Sữa

Trọng lượng: Hộp 114g – Hộp 240g – 5kg/ thùng

Cơm Trộn Bibimbap Hàn Quốc Doori Doori Xốt Tương Gói 107g

- Cơm trộn mì ăn liền, món ăn phù hợp để mang đi dã ngoại của DOORI DOORI.
- Đóng gói gọn nhẹ, dễ mang theo, tiện lợi để thưởng thức tại bất cứ đâu, bất cứ khi nào.
- Chỉ cần đổ vào 430ml nước nóng, để trong vòng 10 phút là có thể thưởng thức ngay.

Cơm Trộn Bibimbap Hàn Quốc Doori Doori Xốt Cay Gói 114g

- Cơm trộn mì ăn liền, món ăn phù hợp để mang đi dã ngoại của DOORI DOORI.
- Đóng gói gọn nhẹ, dễ mang theo, tiện lợi để thưởng thức tại bất cứ đâu, bất cứ khi nào.
- Chỉ cần đổ vào 430ml nước nóng, để trong vòng 5 phút là có thể thưởng thức ngay.

Mỳ Ramen Và Cơm Trộn Hàn Quốc Doori Doori Vị Cay Gói 105g

- Cơm trộn mì ăn liền, món ăn phù hợp để mang đi dã ngoại của DOORI DOORI.
- Đóng gói gọn nhẹ, dễ mang theo, tiện lợi để thưởng thức tại bất cứ đâu, bất cứ khi nào.
- Chỉ cần đổ vào 430ml nước nóng, để trong vòng 5 phút là có thể thưởng thức ngay.

Mỳ Ramen Và Cơm Trộn Hàn Quốc Doori Doori Vị Phomai Gói 106g

- Cơm trộn mì ăn liền, món ăn phù hợp để mang đi dã ngoại của DOORI DOORI.
- Đóng gói gọn nhẹ, dễ mang theo, tiện lợi để thưởng thức tại bất cứ đâu, bất cứ khi nào.
- Chỉ cần đổ vào 430ml nước nóng, để trong vòng 5 phút là có thể thưởng thức ngay.