5 sản phẩm.

Snack Happy Tos Bắp Vị Truyền Thống

- Thương hiệu: Happy Tos
- Vị: Truyền thống
- Trọng lượng: 160g

Snack Happy Tos Bắp Vị Phomai Cheddar Giòn Thơm

- Thương hiệu: Happy Tos
- Vị: Phomai cheddar
- Trọng lượng: 160g

Snack Happy Tos Bắp Vị Cay Ngọt

- Thương hiệu: Happy Tos
- Vị: Cay ngọt
- Trọng lượng: 140g

Snack Happy Tos Bắp Vị Phomai Nacho

- Thương hiệu: Happy Tos
- Vị: Phomai nacho
- Trọng lượng: 140g

Snack Happy Tos Bắp Vị Bắp Nướng

- Thương hiệu: Happy Tos
- Vị: bắp nướng
- Trọng lượng: 140g