3 sản phẩm.

SÂM NHUNG BỔ THẬN BIOK (Hộp trung)

Quy cách đóng gói: {(3 hộp nhỏ*70ml*5 gói/hộp nhỏ)}

HOTLINE tư vấn 24/7: 0986 849 066 để đặt hàng, Free Shipcod toàn quốc

SÂM NHUNG BỔ THẬN BIOK ( Hộp lớn)

Quy cách đóng gói: {(6 hộp nhỏ*70ml*5 gói/hộp nhỏ)}/hộp lớn; 5 hộp lớn/thùng

HOTLINE tư vấn 24/7: 0986 849 066 để đặt hàng, Free Shipcod toàn quốc

 

SÂM NHUNG BỔ THẬN BIOK ( Hộp nhỏ)

 

Quy cách đóng gói: 70ml * 5 gói/hộp

HOTLINE tư vấn 24/7: 0986 849 066 để đặt hàng, Free Shipcod toàn quốc